Vof Cees van Lent
Lopikerweg oost 193 B
3412 KE  Lopikerkapel
T 030 – 688 6107
E info@vofceesvanlent.nl

Rijksmonument Huis te Vliet Lopikerkapel

Het voormalige kasteel staat ongeveer 150 meter ten westen van de kerk van Lopikerkapel.
De eerste vermelding van het kasteel dateert van 1375, waarin het huis wordt genoemd als aangrenzend aan de Lekdijk. In 1395 wordt de eerste bezitter genoemd: Aleit Henrixdr. (dochter) van den Damme, weduwe van Tyman Schorre. Zij had het huis in leen van de bisschop van Utrecht.
Het is waarschijnlijk dat het huis is gebouwd door Tyman Schorre of Henric van den Damme. Beiden waren aanzienlijk personen in de stad Utrecht. In 1459 ging het huis over op de familie Van Hemert tot 1562 met een onderbreking van 14 jaar, waarin het in handen was van Steven van Ruitenbergen. Van 1562 tot 1571 was Cornelis van Mierop, domproost van Utrecht, bezitter van het huis.

Een aanzienlijke bezitter van het huis uit het einde van de 16e eeuw was Mr. Paulus Buys. Hij overleed op het Huis te Vliet in 1594.
In de 17e eeuw is het Huis bezit geweest van verschillende families en in 1699 was de toenmalige bezitter Joriphaes Vosch van Roelingsweert genoodzaakt het Huis wegens schulden te verkopen.
Een groot deel van de 18e eeuw was het Huis te Vliet bezit van de familie Panhuijs en familie Van Hardenbroek. In 1801 kocht Jhr. Cornelis Gerard Barchman Wuytiers het huis en het is in deze familie gebleven tot eind 1936, toen het Huis na veiling verkocht werd aan Gerrit van de Hoef sr.
Gerrit van de Hoef jr. verkocht het pand in 1991 aan Cees van Lent en Cobie van Lent-Schwarze uit Lopikerkapel. Tot op heden is het Huis nog in bezit van deze familie.

Huis te Vliet was oorspronkelijk een vrijwel vierkante woontoren, delen hiervan zijn nog steeds aanwezig. In 1538 kreeg het Huis de status van riddermatige hofstad en was in die tijd getransformeerd tot een deftig buiten met een uitbouw aan de westzijde, een toren met spiltrap, een zadeldak met trapgevel, kortom een renaissance kasteel. In het rampjaar 1672 ontkwam het Huis niet aan de verwoesting door de Fransen. Het Huis werd daarna echter snel herbouwd, waarbij de ingang naar de zuidkant werd verplaatst.
 
Na een afbraak/brand kreeg het Huis ergens tussen 1815 en 1856 een totaal ander aanzien. Het dubbele zadeldak met de trapgevels werd samengevoegd tot één zadeldak met nieuwe schoorstenen aan beiden zijden.

In 1936 werd het Huis met bijbehorende eigendommen geveild. Daarvoor had het Huis 10 jaar leeggestaan. De nieuwe eigenaar splitste het landhuis in 2 woningen. Het middeleeuwse tongewelf op de begane grond werd gehalveerd en hij verwijderde het bordes met trap naar de entree.
Ook sloopte hij de 2e verdieping van het huis en liet de kap uit 1856 handmatig naar beneden vijzelen. Het pand en de grond kregen een woon- annex bedrijfsbestemming.

Toekomst:
In januari 2011 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een subsidie toegezegd, voor de casco restauratie. Eind 2014 is deze casco restauratie in samenwerking met aannemersbedrijf C.C. van Rhenen B.V. uit Lopikerkapel gerealiseerd.

Het Huis heeft alles in zich om met haar rijke historie van betekenis te zijn voor de regio Lopikerkapel/Lopikerwaard. Tot op heden heeft het pand de functie van bedrijventerrein. Dat betekent dat er vele mogelijkheden zijn.
 
VOF Ontwikkeling Huis te Vliet i.o. is al geruime tijd bezig om van deze locatie een mooie woonlocatie/kasteelhof te maken door middel van een wijziging van het bestemmingsplan. Een woonbestemming past veel beter in de kern van het dorp Lopikerkapel.
Het feit dat de agrarische bestemming van de buren is opgeheven, geeft de mogelijkheid om een aantal woningen aan de oost- en westkant van Huis te Vliet te ontwikkelen en ook in het pand zelf 3 tot 5 appartementen te realiseren.
De gemeente denkt op een positieve manier mee, om van deze historische locatie een bijzondere plek voor haar en haar inwoners tot stand te brengen.

Bij belangstelling /vragen voor wat betreft het ontwikkelen van deze unieke locatie en de optionele appartementen en woningen verwijzen wij u naar het contactformulier op deze website.